Seitsemäntenä vuotena 2018-19

Ensi kesänä  järjestetään sukutapaaminen Kalajoella 27.7.2019. Samalla pidetään sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous.

Hallituksen seuraava kokous on Kalajoella 8.6.2019.

 

Kuudentena vuotena 2017-18

Hallitus kokoontui 05.08.2017 Kalajoella Topi-Kalustaja Oy:n tehtaalla Pitkäsenkylällä.

Seuran toiminnassa oli hiljainen vuosi. Sukututkimus sukukirjaa varten eteni arkistotutkimuksena ja dna-testien avulla. Myös Amerikan serkut olivat tutkituttaneet dna:taan. Testien tuloksista näkyy odotetun suuruinen sukulaisuus.

 

Viidentenä vuotena 2016-17

Toimihenkilöinä jatkoivat samat sukuseuran jäsenet.

Sukutapaaminen 2.7.2016

Sukuseuran toinen sukutapaaminen pidettiin Kalajoen Hiekkasärkillä Tapion tuvalla. Aloitettiin yhteisellä, Topi-keittiöiden kustantamalla lounaalla klo 12. Sen jälkeen oli sukuseuran varsinainen kokous, joka alkoi klo 13. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raili Myllylä, sihteeriksi Vesa Ojala ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esa Ojala ja Reijo Ojala. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Esiteltiin yhdistyksen tilit ja toiminta ensimmäiseltä toimikaudelta 2012-2015 . Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Valittiin puheenjohtaja ja hallitus seuraavaksi toimikaudeksi 2016-2018. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Arto Ojala. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Tapani Ojala, Sirkku Kurikka, Kauno Myllylä, Reijo Ojala, Raija Ojala, Ahti Virpiranta ja Vesa Ojala. Hallitukseen varalle valittiin Tapio Ojala, Usko Ojala, Veli-Matti Ojala, Merja Ruuttula, Pekka Ojala, Unto Marttala, Esa Ojala ja Mika Virpiranta. Toiminnan tarkastajaksi toimikaudelle 2016-2018 valittiin Riitta Ojala-Fors ja varalle Timo Ojala.

Ohjelma jatkui Vesa Ojalan esitelmällä geneettisestä sukututkimuksesta. Hän opasti osanottajia myös Ojalan sukupuun selaamiseen MyHeritagessa, esitteli sukuseuran kotisivuja ja kertoi ajatuksiaan sukukirjahankkeesta sitä jäsentäen ja aikatauluttaen.

Seuraavaksi Tapio Ojala ja Raili Myllylä esittelivät Kalajokea.

Todettiin vielä että Sefanias ja Sofia Ojalan jäjkeläisiä on elossa noin 212 henkilöä kolmessa jälkeläispolvessa ja 25 jälkeläistä on kuollut. Arvioitiin elossa olevien määrän nousevan lähemmäs nejää sataa, jos mukaan lasketaan vielä neljäs ja viides sukupolvi.

Osallistujia tilaisuudessa oli 27 aikuista ja yksi lapsi. Illallinen oli hotelli Rantakallassa, jossa mukana oli seitsemän sukuseuralaista. Sukutapaaminen jatkui aamulla golffia pelaten.

 

Neljäntena vuotena 2015 – 2016

Sukuseura ei järjestänyt sukutapaamista tilikautena 01.05.2015 – 30.04.2016. Myös sukuseuran varsinainen kokous siirrettiin kesään 2016, monien päällekkäisyyksien vuoksi. Siirtoa pidettiin perusteltuna siksikin, että ensimmäinen toimintavuosi, joka alkoi perustamiskokouksesta oli vajaa kolme vuotta.

Hallituksen kokous pidettiin 28. kesäkuuta 2015.

Sukuseuran jäseniksi hyväksyttiin neljä uutta jäsentä. Sukuseurasta erosi kolme henkilöä. Näin jäseniä oli yhteensä 112.

Muuta toimintaa olivat sukututkimus ja kotisivujen kehittäminen. Vesa Ojala osallistui Suomen sukututkimusseuran järjestämälle geneettisen sukututkimuksen peruskurssille Seinäjoella 11. maaliskuuta 2016.

Yksi henkilö antoi näytteen DNA -testausta varten. Hänelle tilattiin serkustesti familyfinder sekä 67 markerin YDNA67 testi. Lisäksi kahdelle suvun mieshenkilölle tilattiin SNP -paneli. Testien tulokset ovat ristiriidattomia arkistojohtoisen sukututkimuksen kanssa.

Kotisivujen ylläpitoon valmistui ohjevihkonen. Okko Ojala kehitti sähköisen jäsentietolomakkeen, jota varten saa myöhemmin tunnukset kotisivujen ylläpidosta. Tunnusten taakse tulee myös osa sivuston muusta materiaalista.

 

Kolmantena vuotena 2014 – 2015

Sukuseura ei järjestänyt sukutapaamista tilikautena 01.05.2014 – 30.04.2015. Hallitus kokoontui Topi-Kalustaja Oy :n ruokalassa Kalajoen Pitkäsenkylässä 16. elokuuta 2014.

Sukuseuran jäseniksi hyväksyttiin 30 uutta henkilöä. Näin jäsenmäärä nousi 111 jäseneen. Jäsenmaksulaskut lähetettiin aiempaa aikaisemmin eli jo ennen vuodenvaihdetta.

Sukukirjahanke oli tutkimusvaiheessa. Kuluneena toimintavuotena antoi yksi henkilö näytteensä DNA -testiä varten. Testaus tilattiin FamilyTreeDNA :lta. Näin kahdelta suvun mieshenkilöltä on otettu serkustesti familyfinder ja 67 markerin YDNA67 -testi. Testien tulokset ovat yhteneväisiä arkistojohtoisen tutkimuksen kanssa. Mitään tiedossa olevan sukulaisuuden kanssa ristiriitaista tietoa ei ilmennyt. Y -kromosomin STR testit kuten YDNA67  antavat ennusteen. Tarkempaa tietoa saa SNP -testauksessa.

Okko Ojalan luomia kotisivuja ylläpiti Vesa Ojala.

 

Toisena vuotena 2013 – 2014

Hallituksen kokouksessa 8. kesäkuuta 2013 hyväksyttiin 53 uutta sukuseuran jäsentä ja yhden jäsenen ilmoituksen erosta. Näin sukuseuramme jäsenmäärä on tällä hetkellä 81.
Kokous laati sukututkimustoimialan käytännesääntöjen ”Hyvä henkilötietojenkäsittely sukututkimuksessa ja sukuyhteisössä” mukaisen jäsenrekisteriselosteen sukuseuralle.

Asetettiin sukukirjatoimikunta, johon kuuluvat ainakin Vesa Ojala, Esa Ojala, Raili Myllylä ja Anna-Sofia Palmroth. Päätettiin, että sukuseura tekee Vesa Ojalan kanssa sopimuksen (toimeksiannon) sukukirjan teosta. Sukuseura ei aseta ajallista takarajaa hankkeen valmistumiselle mutta tavoiteaika on 6-8 vuotta. Sopimus on voimassa 20 vuotta.

Kokouksessa hyväksyttiin Esa Ojalan tekemä sukuseura tunnus. Päätettiin hankkia jäsenrekisteriohjelma Jäseri työn helpottamiseksi ja selkiyttämiseksi. Lisäksi päätettiin mm. 17. elokuuta 2013 järjestettävästä sukutapaamisesta ja sen ohjelmasta.

Hallituksen kokouksessa 17. elokuuta 2013 allekirjoitettiin sukukirjahankkeen toimeksiantosopimus Vesa Ojalan kanssa. Lisäksi hyväksyttiin sukututkimusrekisteriseloste. Sovittiin, että Vesa voi jatkaa internettiin tulevien sukuseuran kotisivujen kehittelyä Okko Ojalan kanssa. Todettiin, että Raili Myllylältä voi ostaa Pitkäsenkylän kyläkirjaa 30 euron kappalehinnalla. Päätettiin, että sukuseuran toiminnasta tiedotetaan usein jäsentiedotteilla.

Sukutapaamiseen 17 elokuuta 2013 Kalajoella osallistui 72 henkilöä. Aluksi kokoonnuttiin Topi Keittiöiden tehtaalla, jossa oli yhteinen tiedotustilaisuus seuran toiminnasta ja kahvit ruokalassa. Sitten tehtiin tehdaskierros, jolla tutustuttiin Tapio ja Tapani Ojalan opastuksella keittiökalusteiden valmistukseen.
Seuraavaksi siirryttiin Plassille Kalajoen kaupungin Santaholman suvulta ostamaan ja kotimuseoksi muuttamaan Havulaan. Siellä kaupungin hallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä kertoi kotimuseon perustamisesta ja yleistietoa Kalajoen kaupungista. Hilkka s. Kippola toimi oppaana museokierroksella, jossa tutustuttiin Santaholman perheen kotiin ja elämään. Samalla saatiin myös aimo annos kotiseutuhistoriallista tietoa. Sukuun liittyen nähtiin Toivo Ojalan tekemä tyylikäs kirjoituspöytä ja keittiökalusteet.

 

Ensimmäisenä vuotena 2012 – 2013

Seuran hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin heti perustamiskokouksen jälkeen. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tapani Ojala, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Vesa Ojala, josta tuli myös henkilörekisterilöain mukainen jäsenrekisterin vastuuhenkilö.

Kokouksessa päätettiin pitää sukutapaaminen kesällä 2013 Kalajoella, pyytää Esa Ojalaa tekemään sukuseuraesite, sukukirjahankkeen valmistelusta, pankkitilin avaamisesta ja siitä, että puheenjohtaja rekisteröi sukuseuran. Hallitus hyväksyi seuran ensimmäisiksi jäseniksi kaikki perustamiskokouksessa olleet 28 henkilöä ja yhden poissaolleen.