Sukutapaaminen 5. – 6. elokuuta 2023

Sukutapaaminen Kalajoella pidettiin seuraavalla ohjelmalla, joka pääosin toteutui.

”OHJELMA
LAUANTAI 5.8.
– aamulla valmisteleva hallituksen kokous Riihimaantie 20 , kello 10.00
(hallituksen jäsenet)
– vierailu Merenojan aluekouluun Pohjankyläntie 6 , kello 11.00 (kaikille)

– Tapion Tuvalla, Matkailutie 3: ruokailu kello 12.30, sukuseuran varsinainen kokous noin klo 13.30

– viedään kukkalaite Sofia ja Sefanias Ojalan haudalle Kalajoella, vierailu Alavieskassa Sofia ja Kalle Ojalan haudalla (kaikki halukkaat); sukuseura täytti 10 vuotta 26.7.2022

– illallinen Hiekkasärkillä Pihvituvassa kello 19.00

SUNNUNTAI 6.8.
– golf peli Hiekkasärkillä, alkaen kello 10 .00
– mahdollisesti myös opastettu kiertoajelu klo 10.00 , jos osallistujia on riittävästi”

Varsinaisessa kokouksessa oli 20 osallistujaa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen lopuksi Arto Ojala kertoi sukukirjahankkeen edistymisestä. Raili Myllylä kertoi Kalajoella meneillään olevista matkailuelinkeinoon liittyvistä mittavista hankkeista.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapio Ojala pj., Arto Ojala, Juha Ojala (Reijo Ojalan tilalle), Raija Ojala, Sirkku Kurikka, Ahti Virpiranta, Kauno Myllylä ja Vesa Ojala.

Hallituksen varajäseniksi valittiin: Tapani Ojala, Esa Ojala, Timo Ojala (Usko Ojalan tilalle), Antti Ojala (Pekka Ojalan tilalle), Hanna Kurikka (Unto Marttalan tilalle), Mika Virpiranta, Merja Ruuttula ja Veli-Matti Ojala.

Väki kävi ohjelman mukaisesti laskemassa kukkalaitteet haudoille Kalajoen hautausmaalla sekä Alavieskan vanhalla hautausmaalla. Usko ja Reijo Ojala olivat hoitaneet Kalle ja Sofia Ojalan hautakiven saneerauksen Alavieskassa. Illallinen nautittiin Pihvituvassa.

 

YHDENTENÄTOISTA VUOTENA 2022-2023

Hallitus kokoontui tilikautena 1.5.2022-30.4.2023 kolme kertaa 5.5.2022, 7.6.2022 ja 1.12.2022. Sukuseura ei saanut uusia jäseniä. Jäsenmäärä 30.4.2023 oli 93. Jäsenmaksu oli 10 €.

Sukuseuran varsinainen kokous siirrettiin sukuhaarojen edustajien (hallitus) yhteisellä päätöksellä kesästä 2022 kesään 2023. Syynä vähäinen ilmoittautuminen. – Kustannuksiin nähden ja paremman osallistumisen vuoksi katsottiin siirtäminen perustelluksi.

Sukukirjahanke on edennyt elävien henkilöiden tietojen ja sataa vuotta uudempien tietojen keräämiseen. Muistitiedon kerääminen sukukirjaa varten on aloitettu. Sukukirjan ennakkovarauksia on voinut tehdä vuoden 2023 alusta alkaen.

 

KYMMENENTENÄ VUOTENA 2021-2022

Sukuseura täyttää 10 vuotta 26.7.2022. Seuran jäsenmäärä on pandemiavuosina laskenut 96 henkilöön. Sukukirja hanke etenee aikataulutetusti ja suunnitelman mukaan. Toivottavasti seura saa uusia jäseniä tukemaan hanketta ja osallistumaan sukutapaamisiin. Jäsentiedote n:o 7  lähetettiin alkukesästä. Elävien henkilöiden ja 100 vuotta uudempien tietojen kerääminen sukututkimusrekisteriä varten aloitetaan. Sukuhaarojen yhdyshenkilöt ovat saaneet ohjeistusta tietojen keräämiseen. Sukuseuran kotisivuilla julkaistaan 1.8.2022 sähköinen perhelomake  sekä ladattava pdf -versio edellisestä.

Hallitus kokoontui toimintavuonna yhden kerran 24.10.2021, verkkokokouksessa.

Jäsenmaksu on ollut edelleen 10 €.

 

YHDEKSÄNTENÄ VUOTENA 2020-2021

Hallitus ei kokoontunut koronapandemian vuoksi lainkaan. Toimintavuoden 01.05.2019-31.04.2020 tilit hyväksyttiin sähköisiä viestimiä käyttäen 25.6.2020 ja vahvistettiin hallituksen Teams-verkkokokouksessa 24.10.2021 kesän 2022 varsinaiselle kokoukselle esitettäväksi.

Sukuseuran jäseniksi ei hyväksytty uusia jäseniä. Eronneita oli yhdeksän. Jäseniä 30.04.2021 oli yhteensä 102.

Jäsenmaksu oli edelleen varsinaisen kokouksen hyväksymä 10  €.

Sukukirjahanke ei vielä edennyt elävien henkilöiden tietojen keräämiseen. Myöskään ei DNA-testejä tehty lisää.

 

KAHDEKSANTENA VUOTENA 2019-20

Hallitus kokoontui kolme kertaa 9.6.2019, 27.7.2019 ja 27.7.2019. Varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Ojalan sekä sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Vesa Ojala.

Sukutapaaminen, josta alla on kerrottu pidettiin 27.7.2019.

Tilikautena hyväksyttiin yksi uusi jäsen. Eronneita oli neljä ja yksi jäsen kuoli. Sukuseuran jäsenmäärä 30.4.2020 oli 111. Jäsenmaksu oli edelleen 10 € vuodelta.

Sukukirjahanke eteni perinteisenä arkistotutkimuksena ja dna-testejä hyödyntävänä geneettisenä sukututkimuksena.

Koronaviruspandemia esti kokoontumiset kevään 2020 aikana.

 

Sukutapaaminen 27. heinäkuuta 2019

Ojalan suvun väki kokoontui helteisenä heinäkuun lauantaina Kalajoen hautausmaalle. Paikalla oli vajaat kolmekymmentä sukuun kuuluvaa henkilöä. Käteltiin lähellä porttia ja vaihdettiin ensimmäiset kuulumiset. Sitten siirryttiin kulkueena vapaaseen tahtiin suvun kantavanhempien Sefanias ja Sofia Ojalan haudalle.
Laskettiin seppele haudalle, jonka nauhasta puheenjohtaja Arto Ojala luki tekstin ”Sukumme kantavanhempien muistolle ja suvun yhtenäisyydelle. Sukutapaamisessa 2019, Sefanias ja Sofia Ojalan sukuseura.”
Juha Ojala otti valokuvia suvusta ja sukuseuran vaihtuvasta hallituksesta. Muistoja menneistä ajoista jaettiin vilkkaasti keskustellen.
Päivä jatkui yhteisellä lounaalla Kalajoen Hiekkasärkillä Tapion tuvalla. Vanha hallitus piti viimeisen kokouksensa. Ruokailun jälkeen väki kokoontui yläkerran saliin, missä kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esitteli tämän päivän Kalajokea. Esitys oli mielenkiintoinen. Puoskari kuvasi esitelmässään Kalajoen elinvoimaisuutta, jonka ahkerat ihmiset, monet yritykset, elinvoimainen maaseutu, hyvä koululaitos, erinomainen satama ja toimivat tieliikenneyhteydet kahdelle rautatieasemalle ovat saaneet aikaan. Hän toi esille Kalajoen myös tuulivoimaa hyödyntävänä kaupunkina. Kuntaliitosten myötä on Kalajoen asukasluku kasvanut 12 500 henkilöön. Puoskari kiitti kutsusta ja tilaisuudesta tulla esittelemään Kalajokea. Arto Ojalan kiitosten myötä siirryttiin sukuseuran varsinaiseen kokoukseen.
Varsinaisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ojala, Topi Keittiöiden eläkkeellä oleva tehtaanjohtaja. Sihteerinä toimi Vesa Ojala. Kokoukseen osallistujia oli yhteensä 46 henkilöä. Sukuseuran hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudelle 2019-2021 valittiin yksimielisesti Tapio Ojala.
Uuteen hallitukseen tulivat valituiksi Tapio Ojala (varalle Tapani Ojala), Reijo Ojala (varalle Usko Ojala), Vesa Ojala (varalle Veli-Matti Ojala), Kauno Myllylä (varalle Merja Ruuttula), Raija Ojala (varalle Pekka Ojala), Sirkku Kurikka (varalle Unto Marttala), Arto Ojala (varalle Esa Ojala) ja Ahti Virpiranta (varalle Mika Virpiranta).
Sääntömääräisten asioiden lisäksi sukuseuran hallitus tiedotti varsinaiselle kokoukselle uudesta Tietosuojalaista (2018/1050), joka tuli voimaan 1.1.2019 kumoten vanhan Henkilötietolain. Tietosuojalaki täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679).
Samassa yhteydessä Vesa Ojala esitteli sukututkimuksensa väliraportin, jota jaettiin läsnäolijoille ja jota voi sukuseuran jäsen pyytää lähetettäväksi myös jälkikäteen.
Muissa asioissa keskusteltiin seuraavassa sukutapaamisessa järjestettävästä kiertoajelusta suvun historiallisille paikoille. Idea oli Marja-Leena Ojalan. Hallitus valmistelee asiaa.
Sovittiin, että paikallaolleet aktivoivat nuoria suvun henkilöitä liittymään jäseniksi sukuseuraan ja osallistumaan aktiivisesti toimintaan.
Loppusanoissaan puheenjohtaja kiitti edellistä hallitusta toimikauden 2016-2018 hyvästä työstä ja antoi erityiskiitokset puheenjohtaja Arto Ojalalle sekä sihteeri Vesa Ojalalle.

Varsinaisen kokouksen jälkeen pidettiin uuden hallituksen järjestäytymiskokous. Kokous valitsi sukuseuran varapuheenjohtajaksi Arto Ojalan sekä sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Vesa Ojalan.
Sukutapaaminen jatkui illallisella ravintola Pihvituvassa, jossa oli 26 osallistujaa. Päivällinen nautittiin terassilla ilta-auringossa. Siellä esittäydyttiin, tutustuttiin uusiin ihmisiin ja muisteltiin vanhoja aikoja. Tilaisuus oli hyvin lämminhenkinen. Keskustelu jatkui vilkkaana ihmisten kertoessa elämästään, puhumisen polveillen muihin aiheisiin kunnes ilta alkoi viiletä auringon painuessa alemmas rakennusten taa.
Sukutapaaminen koettiin onnistuneeksi.

 

Seitsemäntenä vuotena 2018-19

Hallitus kokoontui yhden kerran 04.08.2018.

Jäsenrekisterin ylläpidossa otettiin käyttöön Netti-Jäseri -ohjelma, jolla hoidetaan jatkossa myös jäsenmaksujen laskutus.

Sukuseurassa oli 30.4.2019 jäseniä 115.

Sukukirjahanke on edennyt Sefanias ja Sofia Ojalan esipolvien perinteisenä arkistotutkimuksena ja dna-testejä hyödyntäväna geneettisenä sukututkimuksena.

Toimintavuonna tehtiin yhdelle henkilölle jokaisesta sukuhaarasta serkustesti FamilyTreeDNA :ssa.

 

Kuudentena vuotena 2017-18

Hallitus kokoontui 05.08.2017 Kalajoella Topi-Kalustaja Oy:n tehtaalla Pitkäsenkylällä.

Seuran toiminnassa oli hiljainen vuosi. Sukututkimus sukukirjaa varten eteni arkistotutkimuksena ja dna-testien avulla. Myös Amerikan serkut olivat tutkituttaneet dna:taan. Testien tuloksista näkyy odotetun suuruinen sukulaisuus.

 

Viidentenä vuotena 2016-17

Toimihenkilöinä jatkoivat samat sukuseuran jäsenet.

 

Sukutapaaminen 2.7.2016

Sukuseuran toinen sukutapaaminen pidettiin Kalajoen Hiekkasärkillä Tapion tuvalla. Aloitettiin yhteisellä, Topi-keittiöiden kustantamalla lounaalla klo 12. Sen jälkeen oli sukuseuran varsinainen kokous, joka alkoi klo 13. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raili Myllylä, sihteeriksi Vesa Ojala ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esa Ojala ja Reijo Ojala. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Esiteltiin yhdistyksen tilit ja toiminta ensimmäiseltä toimikaudelta 2012-2015 . Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Valittiin puheenjohtaja ja hallitus seuraavaksi toimikaudeksi 2016-2018. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Arto Ojala. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Tapani Ojala, Sirkku Kurikka, Kauno Myllylä, Reijo Ojala, Raija Ojala, Ahti Virpiranta ja Vesa Ojala. Hallitukseen varalle valittiin Tapio Ojala, Usko Ojala, Veli-Matti Ojala, Merja Ruuttula, Pekka Ojala, Unto Marttala, Esa Ojala ja Mika Virpiranta. Toiminnan tarkastajaksi toimikaudelle 2016-2018 valittiin Riitta Ojala-Fors ja varalle Timo Ojala.

Ohjelma jatkui Vesa Ojalan esitelmällä geneettisestä sukututkimuksesta. Hän opasti osanottajia myös Ojalan sukupuun selaamiseen MyHeritagessa, esitteli sukuseuran kotisivuja ja kertoi ajatuksiaan sukukirjahankkeesta sitä jäsentäen ja aikatauluttaen.

Seuraavaksi Tapio Ojala ja Raili Myllylä esittelivät Kalajokea.

Todettiin vielä että Sefanias ja Sofia Ojalan jälkeläisiä on elossa noin 212 henkilöä kolmessa jälkeläispolvessa ja 25 jälkeläistä on kuollut. Arvioitiin elossa olevien määrän nousevan lähemmäs neljää sataa, jos mukaan lasketaan vielä neljäs ja viides sukupolvi.

Osallistujia tilaisuudessa oli 27 aikuista ja yksi lapsi. Illallinen oli hotelli Rantakallassa, jossa mukana oli seitsemän sukuseuralaista. Sukutapaaminen jatkui aamulla golf´ia pelaten.

 

Neljäntena vuotena 2015 – 2016

Sukuseura ei järjestänyt sukutapaamista tilikautena 01.05.2015 – 30.04.2016. Myös sukuseuran varsinainen kokous siirrettiin kesään 2016, monien päällekkäisyyksien vuoksi. Siirtoa pidettiin perusteltuna siksikin, että ensimmäinen toimintavuosi, joka alkoi perustamiskokouksesta oli vajaa kolme vuotta.

Hallituksen kokous pidettiin 28. kesäkuuta 2015.

Sukuseuran jäseniksi hyväksyttiin neljä uutta jäsentä. Sukuseurasta erosi kolme henkilöä. Näin jäseniä oli yhteensä 112.

Muuta toimintaa olivat sukututkimus ja kotisivujen kehittäminen. Vesa Ojala osallistui Suomen sukututkimusseuran järjestämälle geneettisen sukututkimuksen peruskurssille Seinäjoella 11. maaliskuuta 2016.

Yksi henkilö antoi näytteen DNA -testausta varten. Hänelle tilattiin serkustesti familyfinder sekä 67 markerin YDNA67 testi. Lisäksi kahdelle suvun mieshenkilölle tilattiin SNP -paneli. Testien tulokset ovat ristiriidattomia arkistojohtoisen sukututkimuksen kanssa.

Kotisivujen ylläpitoon valmistui ohjevihkonen. Okko Ojala kehitti sähköisen jäsentietolomakkeen, jota varten saa myöhemmin tunnukset kotisivujen ylläpidosta. Tunnusten taakse tulee myös osa sivuston muusta materiaalista.

 

Kolmantena vuotena 2014 – 2015

Sukuseura ei järjestänyt sukutapaamista tilikautena 01.05.2014 – 30.04.2015. Hallitus kokoontui Topi-Kalustaja Oy :n ruokalassa Kalajoen Pitkäsenkylässä 16. elokuuta 2014.

Sukuseuran jäseniksi hyväksyttiin 30 uutta henkilöä. Näin jäsenmäärä nousi 111 jäseneen. Jäsenmaksulaskut lähetettiin aiempaa aikaisemmin eli jo ennen vuodenvaihdetta.

Sukukirjahanke oli tutkimusvaiheessa. Kuluneena toimintavuotena antoi yksi henkilö näytteensä DNA -testiä varten. Testaus tilattiin FamilyTreeDNA :lta. Näin kahdelta suvun mieshenkilöltä on otettu serkustesti familyfinder ja 67 markerin YDNA67 -testi. Testien tulokset ovat yhteneväisiä arkistojohtoisen tutkimuksen kanssa. Mitään tiedossa olevan sukulaisuuden kanssa ristiriitaista tietoa ei ilmennyt. Y -kromosomin STR testit kuten YDNA67  antavat ennusteen. Tarkempaa tietoa saa SNP -testauksessa.

Okko Ojalan luomia kotisivuja ylläpiti Vesa Ojala.

 

Toisena vuotena 2013 – 2014

Hallituksen kokouksessa 8. kesäkuuta 2013 hyväksyttiin 53 uutta sukuseuran jäsentä ja yhden jäsenen ilmoituksen erosta. Näin sukuseuramme jäsenmäärä on tällä hetkellä 81.
Kokous laati sukututkimustoimialan käytännesääntöjen ”Hyvä henkilötietojenkäsittely sukututkimuksessa ja sukuyhteisössä” mukaisen jäsenrekisteriselosteen sukuseuralle.

Asetettiin sukukirjatoimikunta, johon kuuluvat ainakin Vesa Ojala, Esa Ojala, Raili Myllylä ja Anna-Sofia Palmroth. Päätettiin, että sukuseura tekee Vesa Ojalan kanssa sopimuksen (toimeksiannon) sukukirjan teosta. Sukuseura ei aseta ajallista takarajaa hankkeen valmistumiselle mutta tavoiteaika on 6-8 vuotta. Sopimus on voimassa 20 vuotta.

Kokouksessa hyväksyttiin Esa Ojalan tekemä sukuseura tunnus. Päätettiin hankkia jäsenrekisteriohjelma Jäseri työn helpottamiseksi ja selkiyttämiseksi. Lisäksi päätettiin mm. 17. elokuuta 2013 järjestettävästä sukutapaamisesta ja sen ohjelmasta.

Hallituksen kokouksessa 17. elokuuta 2013 allekirjoitettiin sukukirjahankkeen toimeksiantosopimus Vesa Ojalan kanssa. Lisäksi hyväksyttiin sukututkimusrekisteriseloste. Sovittiin, että Vesa voi jatkaa internettiin tulevien sukuseuran kotisivujen kehittelyä Okko Ojalan kanssa. Todettiin, että Raili Myllylältä voi ostaa Pitkäsenkylän kyläkirjaa 30 euron kappalehinnalla. Päätettiin, että sukuseuran toiminnasta tiedotetaan usein jäsentiedotteilla.

Sukutapaamiseen 17 elokuuta 2013 Kalajoella osallistui 72 henkilöä. Aluksi kokoonnuttiin Topi Keittiöiden tehtaalla, jossa oli yhteinen tiedotustilaisuus seuran toiminnasta ja kahvit ruokalassa. Sitten tehtiin tehdaskierros, jolla tutustuttiin Tapio ja Tapani Ojalan opastuksella keittiökalusteiden valmistukseen.
Seuraavaksi siirryttiin Plassille Kalajoen kaupungin Santaholman suvulta ostamaan ja kotimuseoksi muuttamaan Havulaan. Siellä kaupungin hallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä kertoi kotimuseon perustamisesta ja yleistietoa Kalajoen kaupungista. Hilkka s. Kippola toimi oppaana museokierroksella, jossa tutustuttiin Santaholman perheen kotiin ja elämään. Samalla saatiin myös aimo annos kotiseutuhistoriallista tietoa. Sukuun liittyen nähtiin Toivo Ojalan tekemä tyylikäs kirjoituspöytä ja keittiökalusteet.

 

Ensimmäisenä vuotena 2012 – 2013

Seuran hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin heti perustamiskokouksen jälkeen. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Tapani Ojala, sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Vesa Ojala, josta tuli myös henkilörekisterilain mukainen jäsenrekisterin vastuuhenkilö.

Kokouksessa päätettiin pitää sukutapaaminen kesällä 2013 Kalajoella, pyytää Esa Ojalaa tekemään sukuseuraesite, sukukirjahankkeen valmistelusta, pankkitilin avaamisesta ja siitä, että puheenjohtaja rekisteröi sukuseuran. Hallitus hyväksyi seuran ensimmäisiksi jäseniksi kaikki perustamiskokouksessa olleet 28 henkilöä ja yhden poissaolleen.