Sukuseuran tarkoitus

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Ojalan suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tässä tarkoituksessa mm. järjestetään sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.
Suoritetaan ja tuetaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa. Kerätään ja arkistoidaan sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jaetaan tutkimus- ja perinnetietoa. Harjoitetaan seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa. Toteutetaan yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Hallinto

Sukuseuran sääntömääräinen kokous pidetään kolmen vuoden välein perustamiskokouksesta lukien. Perustamiskokous oli 26. heinäkuuta 2012. Tällöin sukuseuralle valitaan hallinto seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Ensimmäisen hallituksen muodostivat puheenjohtaja Arto Ojala (Eero Ojalan sukuhaara), Sirkku Kurikka (Elma Marttalan s. Ojalan sukuhaara, Kauno Myllylä (Hanna Myllylän s. Ojalan sukuhaara), Reijo Ojala (Kalle Ojalan sukuhaara), Tapani Ojala (Toivo Ojalan sukuhaara), Vesa Ojala (Eemil Ojalan sukuhaara), Marja-Liisa Sorvari (Eino Ojalan sukuhaara), Ahti Virpiranta (Lempi Virpirannan s. Ojalan sukuhaara).

Sukuseuran hallitus pitää huolta seuran taloudesta ja päättää toiminnasta. Sukuseuran kokous mm. käsittelee ja vahvistaa vuosittaiset tilinpäätökset ja toiminnan, vahvistaa toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi.